Reglement fotowedstrijd - Ode aan het Montferlandse landschap

*De fotowedstrijd is gesloten, deelname is niet meer mogelijk!*


Wil je meedoen aan deze fotowedstrijd? Stuur dan je mooiste, leukste of meest bijzondere digitale foto(‘s) naar info@montferlandcultuurfonds.nl, gebaseerd op het thema ‘Ode aan het Montferlandse landschap’. Iedere inzender van de fotowedstrijd verklaart na inzending akkoord te zijn met de onderstaande voorwaarden. De looptijd van deze fotowedstrijd is van maandag 1 juni 2021 tot 13 september 2021.

 

De deelnemer verklaart expliciet:

 1. De ingezonden opname zelf te hebben gemaakt en de auteursrechten niet te hebben verkocht of weggegeven te hebben aan derden;
 2. Toestemming te hebben van op de inzending zichtbare personen;
 3. In geval van minderjarige kinderen toestemming te hebben van de ouders of voogd.

Verdere voorwaarden:

 • Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan de st. Montferland Cultuurfonds het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor al het gebruik door stichting Montferland Cultuurfonds. Hieronder vallen in ieder geval: de websites www.montferlandscultuurfonds.nl, Facebook, Instagram (@Montferlandsmooiste), LinkedIn, magazines en andere communicatiemiddelen van stichting Montferland Cultuurfonds, andere zaken die in opdracht van de stichting Montferland Cultuurfonds geproduceerd worden (waaronder begrepen beelden in artikelen, persberichten die onder verantwoording van de stichting Montferland Cultuurfonds geplaatst/geproduceerd worden in externe media). De naam van de oorspronkelijke auteur wordt, daar waar mogelijk, bij plaatsing vermeld mits bij ons bekend.
 • De winnende foto’s worden getoond in een foto-expositie en afgedrukt op ansichtkaarten.
 • Foto’s mogen slechts beperkt bewerkt zijn:
  • Toegestaan zijn bewerkingen als uitsneden maken, verscherpen en contrast, helderheid, schaduwen, hooglichten en witbalans aanpassen. Ook het wegpoetsen van vuiltjes en vlekjes is toegestaan.
  • Niet toegestaan is o.a. het klonen van elementen uit andere beelden, het verwijderen van beeldbepalende elementen uit het ingezonden beeld en het toevoegen van teksten en/of passe-partouts.
  • Foto’s mogen niet artistiek bewerkt zijn. Dus geen creatieve filters. Het gaat om pure foto’s en niet om digitale kunst.
 •  Op de foto’s mag geen auteursrecht van toepassing zijn, anders dan die van de deelnemer.
 • Montferland Cultuurfonds kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van ingezonden foto’s door derden.
 • Montferland Cultuurfonds is gerechtigd om het aangeleverde materiaal te gebruiken in al haar media en publicitaire uitingen.
 • De rechten met betrekking tot de ingezonden foto’s berusten bij de deelnemer.
 • De deelnemer vrijwaart de stichting Montferland Cultuurfonds voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn.
 • De deelnemer vrijwaart de stichting Montferland Cultuurfonds voor claims van geportretteerden.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Ingezonden foto’s worden niet geretourneerd.
 • Per deelnemer wordt 1 prijs uitgereikt.
 • Aanstootgevende foto’s worden gediskwalificeerd.